Contributiebetaling

Hieronder volgt de procedure van contributiebetaling.

Het innen van contributie wordt verzorgd door ClubCollect.

1e                 Iedere speler die over wil schrijven naar een andere vereniging dient voor 15 juni 2017 zijn:

 • Financiële verplichtingen geheel te hebben voldaan en de verstrekte kleding te hebben ingeleverd.
 • Indien dit niet is gedaan wordt er geen medewerking verleend aan de overschrijving en wordt de financiële blokkade in sportlink niet opgeheven, zodat een verder overschrijving wordt geblokkeerd.

 

2e           Per 15 juni dient ieder speler zijn gehele schuld aan de vereniging te hebben voldaan.

 • Zo niet dan zal betreffende speler geblokkeerd blijven in sportlink, wat inhoud dat betreffende speler niet meer speelgerechtigd is, en niet meer op trainingen welkom is.
 • Voor selectiespelers houdt het ook in dat men geen uitnodiging meer krijgt voor de betreffende selectie.
 • De bovengenoemde sancties worden pas opgeheven als betreffende speler zijn totale schuld van voor 15 juni 2017 heeft betaald, en minimaal de helft van seizoen 2017/2018 heeft betaald.
 • Betreffende speler dient er rekening mee te houden dat bij betaling na 15 juni 2017 men geen recht kan opeisen om in een bepaald elftal te spelen of in een selectie geplaatst wordt. (Dit wordt dan door betreffende leiding bepaald)

 

3e           Betaling contributie seizoen 2017/2018

 • In juli 2017 krijgt u bericht van Club Collect met informatie over de contributie betaling komend seizoen. (U dient hierop te reageren !!), heeft u op 1 september nog niets vernomen van Club Collect, dan dient u zelf contact op te nemen met onze penningmeester E-mail- hheijdac@kpnmail.nl
 • U dient de volledige contributie voor 15 september 2017 te hebben betaald (Betalingsregeling kunt u via Club Collect aangeven)

 

4e            Indien u op 15 september 2017 nog niet heeft betaald, wordt u geblokkeerd in sportlink, en bent u niet meer speelgerechtigd, en zal u niet meer opgesteld worden voor wedstrijden en bent u niet meer welkom op trainingen en zal mogelijke uw plaats in een elftal vervallen.

 • Indien u na 15 september 2017 betaald (buiten afgesproken regelingen) zal er een extra toelage van 10 euro administratiekosten worden berekend boven het contributiebedrag.

 

5e           Niet betalen, niet meer komen.

 • U dient te weten dat als u niet voor 15 juni heeft overgeschreven naar een ander vereniging, uw lidmaatschap automatisch wordt verlengd en daarmee u ook contributie plichtig bent voor het komend seizoen.
 • Als geen lid meer wil zijn van sv Charlois dient u dit z.s.m. schriftelijk kenbaar te maken bij de penningmeester. (E-mail- hheijdac@kpnmail.nl) De verschuldigde contributie zal dan naar rato worden berekend.

Het bestuur van sv Charlois hoopt dat u op tijd uw financiële verplichtingen voldoet, zodat onnodig veel werk voor het bestuur wordt voorkomen en de vereniging zijn verplichtingen en afspraken op tijd kunnen nakomen.

Wilt u alles nog eens rustig nalezen:

Icoon

Procedure Contributiebetaling 117.69 KB 86 downloads

...

voor informatie over ClubCollect kunt u naar de website van ClubCollect:
of download de poster ClubCollect in PDF-formaat.

Icoon

Uitleg ClubCollect 1.29 MB 105 downloads

...